Keleş & Kaya Avukatlık Bürosu

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları  •  Ticaret Hukuku  •  İmar Hukuku  •  Tazminat Hukuku

Kılıç, zaferleri; Zeka, Siyasi üstünlüğü;
Adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder.

[ Simeon Luce ]

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır.
Hukuksal sorunlarınızı bilgi ve tecrübe sahibi avukatlarımıza danışınız.

Hukuki Danışmanlık

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, başka bir deyimle, ‘danışmanlık’ görevi vardır. Danışma, iş sahibinin, hukuksal sorunu konusunda, ücret karşılığında, baroda kayıtlı avukatın yazılı veya sözlü düşüncesini almasıdır. Uygulamada yazılı danışmaya mütalaa, sözlü danışmaya ise istişare denmektedir.
İcra - İflas Hukuku

Alacak Davası
- İflasın Ertelenmesi
- İflas Davası
- İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması Davaları
- İhtiyati Haciz Kararı Alınması
- Menfi Tespit Davası
- İstihkak Davası
- Haciz, Menkul Rehninin veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları ile İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması
 

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.Hizmetlerimiz

Ceza Davaları

Aile Hukuku ve Boşanma

Ticaret Hukuku

İmar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku


HAKKIMIZDA

We work in some of the world’s toughest situations where we offer bold, practical and innovative solutions where there is real need. Our focus is on the next generation, current and future leaders and enhancing collaboration between faith communities.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır.
Hukuksal sorunlarınızı bilgi ve tecrübe sahibi avukatlarımıza danışınız.

Yasal Uyarı

Sitemizde paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin sair düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri, icap, kabul veya danışmanlık anlamına gelmez.
Sitede sunulan bilgiler hakkında .......... Hukuk Bürosu kesinlikle sorumluluk kabul etmez.
Bu sitede paylaşılan bilgiler, büronun logosu ve sair içerik .... Hukuk Bürosu’nun mülkiyetine mahsustur. ..... Hukuk Bürosu'nun yazılı izni ve onayı olmaksızın kullanılması durumunda bu kişiler hakkında yasal işlem uygulanır.
Bu siteyi ziyaret eden, yukarıda sayılan şartları da peşinen kabul etmiş sayılır.

Firmamızın İlgi Alanları Aşağıdadır.

For years, retention of talent and brand loyalty have been a concern for organisations. With the rise of various company portfolios and divisions in the market, India is welcoming a large number of working youth that bring to the table a fresh perspective and bolder outlook.

Gayrimenkul Hukuku

Tahliye Davaları
Kiranın Tespiti ve Uyarlanması
Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar
Tapu İptali ve Tescili Davası
Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu-
Ecrimisil Davası
El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i-
İstirdat Davası
İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Şirketlere Hukuk Danışmanlığı

img25

Uzman hukukçularımız ile ülkemizdeki inşaat şirketlerine, gayrimenkul yatırımcılarına, enerji şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir.Büromuz, danışmanlık yaptığı şirketler ve kuruluşlar için gayrimenkul alım işlemleri, inşaat yapımı, imar ve yapılaşma işleri ile gayrimenkul satış işlemleri konusunda gerekli sözleşmelerin hazırlanması ile hukuki konuların incelenmesi işlerini üstlenmektedir.

İcra ve İflas Hukuk

Alacak Davası
İflasın Ertelenmesi
İflas Davası
İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması Davaları
İhtiyati Haciz Kararı Alınması
Menfi Tespit Davası
İstihkak Davası
Haciz, Menkul Rehninin veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları ile İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması
 

Marka Hukuk

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Markanızı firmanızın adı olarak tescil ettirebileceğiniz gibi, firmanızın ürünlerini de mal veya ambalajı ile birlikte de tescil ettirebilirsiniz.

E-Ticaret Hukuku

img25

Elektronik ticaret veya kısa adıyla “e-ticaret”, ticari faaliyetin tarafların bir araya gelmeksizin elektronik araçlarla çevrimiçi (online) ortamda gerçekleştirilmesidir. Nitekim Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da elektronik ticareti “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla elektronik ticaretten söz edebilmek için bir başka ifadeyle ticari bir aktivitenin “e-ticaret” sayılabilmesi için en temel şart, ticari veya ekonomik faaliyetin elektronik ortamda ve çevrimiçi yürütülmesidir.

İş Hukuku

img25

En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hâkimi bağlamaz. İş davalarının bir avukat tarafından açılıp takip edilmesi süreyi kısaltacak ve alınacak tazminatı da arttırabilecektir.İş davaları genelde Yargıtay dahil yaklaşık 3 yıl sürmektedir.
 
 
 

Neden Biz ?

We work in some of the world’s toughest situations where we offer bold, practical and innovative solutions where there is real need.

We are revoulutionizing marketing Agency in Design World

Since every chapter in this tutorial is somewhat related to each other. So it's a good idea to make sure that you have understood the each topic very clearly before moving on to the next chapter or section.

We are revoulutionizing marketing Agency in Design World

Since every chapter in this tutorial is somewhat related to each other. So it's a good idea to make sure that you have understood the each topic very clearly before moving on to the next chapter or section.

Lütfen İrtibat Numaralarımızı Arayarak Randevu Alınız !

 

E-mail yolu ile sorularınıza cevap verilmeyecektir.

 

Büroda sözlü danışma ücrete tabidir.

 

Yazılı danışma ücrete tabidir ve çeşitli etkenlere göre ücret değişmektedir.

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır.
Hukuksal sorunlarınızı bilgi ve tecrübe sahibi avukatlarımıza danışınız.

İletişim Bilgileri

İletişim

Aşağıda ki irtibat bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

  • Adres: Zeytinlik mah. Cumhuriyetçi Sok. No:22/4 Bakırköy/İSTANBUL
  • E-mail: palmiye@palmiyeyazilim.com
  • Telefon: +90 212 678 001

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 09:00 - 17:00
  • Cumartesi - 09:00 - 12:00
  • Pazar - Kapalı